Vad är ett Damaskblad?

Damaskblad eller damascus/damascene-blades som det heter på Engelska är blad med ypperlig kvalité som tillverkats efter en speciell process där man bland annat blandar olika matrial samt viker det resulterade stålet flera gånger (pattern-welding). Detta är en metod som utvecklades bla i det gamla japan och som resuterar i stål av både extremt hög kvalite och estetisk skönhet. Namnet Damscus kommer ifrån staden Damscus i mellanöstern som är väldigt känd för de blad som de tillverkade under medeltiden.

Vårat damaskstål håller absolut högsta kvalité jämfört med alla andra damaskstål i hela världen. Basen i vårat damaskstål är det skräddarsydda knivstålet Rwl34. Vårat damask stål blir också Rostfritt när vi härdar stålet och värmen överstiger 1080 grader celsius.

Det är företaget DAMASTEEL i Sverige som tar fram stålämnet till oss. Detta är ett damask stål som kräver 2 ton tunga hammare när det smids, detta utesluter också att en ”by-smed” kan ta fram ett sådan här blad. Våra damask blad är gjorda för att användas- de rostar inte- som kolståls damasker gör.

Rose= 120 lager
Twist= 160 lager
Northenlight=160 lager
På svenska In English Auf Deutsch 
All rights © Karesuandokniven 2017